«

»

Mei 02 2007

OM vordert Gerechtelijk Vooronderzoek motoragent

Utrecht, 2 mei 2007

Vandaag maakte persofficier Margo Somsen namens het Utrechtse Openbaar Ministerie bekend dat de motoragent, die begin maart een dodelijk schot afvuurde op Ondieper Rinie Mulder, als verdachte is aangemerkt. Volgens Somsen is dit een procedurele stap om een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) te kunnen vorderen bij de rechter commissaris. Nu het onderzoek anderhalve maand loopt, getuigen zijn gehoord, wil het OM een reconstructie van de gebeurtenissen laten uitvoeren om de ware toedracht van het dodelijk schietincident zo nauwkeurig mogelijk te kunnen vaststellen. Om tot maximale onafhankelijkheid te komen, wil het OM dit onderzoek laten uitvoeren onder leiding van de rechter commissaris en niet onder de zaaksofficier. Nu het GVO daadwerkelijk loopt, heeft de advocaat van de agent een daadwerkelijke rechtspositie. Als het onderzoek is afgerond, kan het OM bepalen of er sprake is geweest van een strafbaar feit. Daarna moet worden vastgesteld of de agent dan ook strafbaar heeft gehandeld alvorens te bepalen of er een zaak tegen de agent zal worden aangebracht. Het is nog niet bekend wanneer de reconstructie zal worden uitgevoerd. Ook is niet zeker of deze reconstructie op de exacte plek in Ondiep zal plaatsvinden.