«

»

Jan 08 2008

Lekker begin, die openheid!

Tja, donderdag is het trapdebat, aangevraagd door de oppositie om de conclusies van het Openbaar Ministerie (OM) te matchen met de eerdere uitspraken van het college en het rapport van Gert Schutte. De schaduwen werpen zich al vooruit. Opeens werd gisteren duidelijk dat het presidium van de raad een geheime extra vergadering had uitgeschreven van de raadscommissie Bestuur en Veiligheid. Dit om voorafgaand aan het echte debat in de raad nog even Gert Schutte en Marc van Nimwegen (hoofdofficier) te kunnen bevragen. Gek, waarom vertrouwelijk, zo'n vergadering. De geheime uitnodiging sprak ervan dat beide heren apart van elkaar en vertrouwelijk gehoord wilden worden. Dat kon nooit kloppen, want het OM heeft – en dat zou iedereen moeten weten – geen vertrouwelijkheid nodig. Die zegt tegen iedereen wat openbaar gezegd mag worden en zegt tegen niemand wat niet openbaar gezegd mag worden. Voor het OM is iedere burger, persman of raadslid gelijk. Daarop heb ik maar even met het OM gebeld en die bevestigde voorgaande lezing. Het OM heeft niet om vertrouwelijkheid gevraagd en neemt daar zelfs scherp afstand van. 

Toch jammer dat het merendeel van onze raadsleden zoiets niet snapt. In Utrecht gebeurt onder dit college veel te veel in vertrouwelijkheid. Het is al zo erg dat als een raadslid mondelinge vragen aankondigt waar een wethouder niet op zit te wachten, hij een vergadering opent met een geheime mededeling over dat punt. De raadsleden zijn kaltgestelt en niemand die de zaal verlaat om de handen vrij te houden. Waarom zou je die mensen nog 'openbaar bestuurders' noemen, denk ik dan. Hoe dan ook: inmiddels is onder de druk van de pers de extra commissievergadering openbaar gemaakt. En, alles is een misverstand, zo gaf griffier Ad Smits aan. Maar, een misverstand is het zeker niet. Niet de griffie (het ambtelijk orgaan van de gemeenteraad) had contact met het OM, maar iemand van de afdeling bestuursadvisering namens het college. Smits bevestigde dat ook.
We werken in Utrecht zogenaamd in een duaal stelsel, maar de Utrechtse griffie is zo onderbemand, dat het veel werk door het college laat opknappen. Het college beschikt over 4000 ambtenaren, de griffie over een enkeling. Dat zou de gemeenteraad, als ze zichzelf serieus neemt, snel moeten veranderen. Als we duaal werken, dan echt duaal, en dan dus ook met een voltallige ambtelijke ondersteuning voor de raad. Anders is het democratisch gehalte in onze gemeente een serieus probleem. Ik hoop dat Aleid Wolfsen dat snel door zal hebben. Was het niet een raadslid dat recent meermaals sprak over "democratie ala Utrecht'? Daar moeten we heel snel vanaf!