«

»

Jan 15 2008

Rekken en erbij blijven…

Dit weekeinde was ik er nog van overtuigd dat GroenLinks als nog het college zou verlaten en haar steun aan de coalitie zou intrekken. Ik vrees dat ik zelf te naïef ben, en te recht in de politieke leer. Nee, GroenLinks gaat lekker door en heeft kennelijk nog niet in de gaten dat ze zich daarmee ernstig in de voet schiet. Rekken en erbij blijven… Lees hier wat GroenLinks heeft besloten: het college moet een potje gaan zitten navelstaren. Wauw, wat een briljante zet van de raadsfractie van GL!

GroenLinks wil dat het college van burgemeester en wethouders het gemeenteraadsdebat over het trapincident van afgelopen donderdag kritisch gaat evalueren en daaruit lessen trekt. Dat hebben de fractie en het bestuur van de partij in gezamenlijkheid besloten.

Het gemeenteraadsdebat van afgelopen donderdag ging over een waarschuwing van het OM aan de burgemeester over mogelijke voorbarige conclusies in het rapport van de commissie Schutte, daags voordat het rapport naar buiten kwam. De GroenLinks-afdeling betreurt het dat het college heeft besloten om Giesberts als enige woordvoerder van het college naar voren te schuiven.

,,Hierdoor is de indruk gewekt dat de volledige verantwoordelijke voor de afwikkeling van het trapongeval bij GroenLinks-wethouder Giesberts ligt, terwijl het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college is”, zegt fractievoorzitter Marry Mos. GroenLinks wil daarom graag een evaluatie binnen het college over de wijze waarop is omgegaan met het trapdebat. ,,De stad heeft veel te winnen met het voortbestaan van een goede samenwerking met de andere wethouders in de coalitie. Daar is wat ons betreft de evaluatie op gericht.”