«

»

Feb 12 2008

College akkoord met Centrumplan De Meern

Het heeft even geduurd, maar het college van b en w heeft ingestemd met de realisatie-overeenkomst Centrumplan De Meern. Het is nu aan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling om de geheime overeenkomst die de stad sloot met de BON-groep, goed te keuren. Dat gebeurt op 4 maart. Daarna kan eindelijk een start worden gemaakt met de bouw van winkels en woningen in het centrum van De Meern: een plan waarvoor de basis werd gelegd voor de start van de bouw van Leidsche Rijn, midden jaren negentig van de vorige eeuw.