«

»

Apr 11 2008

Wethouder Bosch trekt touwtjes aan rond hardheidsclausule

Het was even opletten tijdens het programma "ten einde raad", op 1 april 2008. Geen grap, maar een echte uitzending over een Utrechtse vrouw die met haar jonge en zieke dochter als planker woonde in een te slopen verzorgingscentrum. De vrouw was mishandeld door haar partner en gevlucht naar haar ouders. Dat had ze niet moeten doen om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring via Het Vierde Huis. Je krijgt een urgentie als je alleenstaande bent met kind (maar ze was zwanger, het kind was nog ongeboren), als je naar een opvanghuis vlucht (maar ze vluchtte naar haar ouders) en als je geregistreerd partner bent (maar het partnerschapsregistratie lag nog bij de notaris ter ondertekening). Ofwel, telkenmale werd haar urgentie geweigerd door onze regel vreters bij Het Vierde Huis.

De vrouw schakelde het NCRV-programma Ten einde raad in. Op gesprek bij wethouder Harrie Bosch, met verborgen camera. Harrie vond dat de vrouw naar de GG en GD moest om een doktersverklaring te halen betreffende haar zieke dochtertje, dan zou het met die urgentie wel goed komen. Aanspraak op de "hardheidsclausule" die een wethouder mag verstrekken als iemand niet voldoet aan de regeltjes, die kon hij niet verstrekken. Dat deed hij slechts 1 a 2 keer per jaar in zeer schrijnende gevallen! Dat vond ik een rare uitspraak. Zo weinig verzoeken voor een hardheidsclausule? Dat kon niet waar zijn. Als je wat beschikbare documenten raadpleegt kan je opmaken dat de gemeente Utrecht tientallen malen per jaar iemand een urgentie verstrekt via deze omweg, de hardheidsclausule. Die vraag maar even voorgelegd aan de wethouder. Hij snapte er ook niets van en besprak het in zijn ambtelijke staf. Wat blijkt? Zijn ambtenaren handelden de aanvragen met betrekking tot de hardheidsclausule lekker zelf af. Terwijl deze bevoegdheid slechts voorbehouden is aan de wethouder zelf! Dat schoot Harrie Bosch – terecht – in het verkeerde keelgat en nam direct maatregelen. Vanaf nu komen alle aanvragen voor een urgentieverklaring voor woonruimte, ingediend op basis van de hardheidsclausule, allemaal op het bureau van de wethouder! Ik ben nu zo benieuwd welke andere belangrijke stukken het bureau van de wethouder niet bereiken, maar ambtelijk worden afgedaan! En de vrouw? Die heeft inmiddels een urgentie. De leuke uitzending kan worden bekeken via Uitzending Gemist: http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering
?aflID=6787907&md5=49556516a4426f17cd120ba157e376c2